Zakład Usług Informatycznych Piotr Dybczyński - historia działalności

Pierwsze programy pisałem w roku 1976, w VIII Liceum, na eksperymentalnych lekcjach informatyki. Pisaliśmy "na sucho", ołówkami na kratkowanych kartkach, bezpośrednio w kodzie binarnym.

Dodatkową (poza pracą naukową i dydaktyczną na UAM) działalność zarobkową w dziedzinie informatyki rozpocząłem już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia happy smiley . Na zlecenie firmy Elkor Software pisaliśmy w zespole programistów gry przeznaczone na mikrokomputer ZX Spectrum. Były to zarówno programy czysto rozrywkowe ja też i gry edukacyjne, jak np. Podróż po Polsce.

W kilku projektach badawczych, niezwiązanych bezpośrednio z moją pracą naukową byłem autorem oprogramowania, np. sterującego sprzętem pomiarowym, obliczeniowego czy też obróbki obrazu.

Robiłem też kiedyś oprogramowanie sterujące potężną obrabiarką do metalu na podstawie grafiki wektorowej z programu Corel Draw.

W roku 1995 zacząłem współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom Niewidomym (FPDN) w Poznaniu. Po zapoznaniu się ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem przeznaczonym dla niewidomych i niedowidzących użytkowników komputerów prowadziłem na zlecenie FPDN szkolenia dla niewidomych i niedowidzących uczniów szkół średnich. Pisałem też na zlecenie FPDN "mówiące" oprogramowanie dydaktyczne oraz oprogramowanie do współpracy ze sprzętem specjalistycznym.

Prowadziłem też szkolenia dla nauczycieli pracujących z młodzieżą upośledzoną wzrokowo.

Działalność ta rozwinęła się na tyle, że w roku 1998 rozpocząłem samodzielną działalność gospodarczą, obejmującą również temat "niewidomy przy komputerze". Wcześniej nawiązałem też kontakt z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pod Poznaniem, z którym współpracę zakończyłem dopiero w 2012.

W swojej karierze programisty pisałem już w asemblerach 8086, Z80, 8051, 8031, w Algolu, Pascalu, Fortranie i C. Pracowałem na ZX Spectrum, komputerach Odra 1204 i 1305, RIAD32, IBM/PC poczynając od XT-8086/8087, Amidze 500, mainframe, Sun i innych.

Na Pecetach wiele lat pracowałem pod DOS-em (również na serwerach pod Novell-em), potem krótko pod MS Windows (3.10, NT 4.0) a od wielu lat prawie wyłącznie pod Linuxem (początkowo RedHat a teraz Debian ).

Jednoosobową działalność gospodarczą zakończyłem w listopadzie 2019.


Edytuj