Strony zlikwidowane

Witam! Od czerwca 2011 nie jestem już członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. H.Cegielskiego.

W wolnej chwili udostępnię część zawartości dotychczasowych stron jako archiwum.KontaktMój e-mail: piotr@dybczynski.pl