Różni Dybczyńscy z przeszłości

 • Wśród Dybczyńskich byli na pewno również Dybczyńscy herbu Nałęcz (por.:http://pl.wikipedia.org/wiki/Na%C5%82%C4%99cz_(herb_szlachecki) )
 • Jan i Katarzyna Dybczyńscy, "szlachetnie urodzeni", umieszczeni w spisie mieszkańców wsi Ulan, w parafii Ulan (Ziemia Łukowska w diecezji Siedleckiej), w roku 1789, wraz ze swoim wnuczkiem, Szymonem, lat 8. Patrz : http://www.parafia_ulan.republika.pl/spis1789.htm . W tym samym spisie, w "siódmej" wsi parafii Ulan, we wsi Sobole zapisano we dworze Państwa Rozwadowskich służącą: Annę Dybczyńską i Antoniego Dybczyńskiego, lat 24.
 • W 1849 roku w Krakowie, w kościele św.Szczepana ślub wzięli: Dybczyński Mateusz i Anna Filipowska (por.:http://www.genpol.com/modules.php?op=modload&name=PTG_Sluby&file=index&lit=f)
 • Bronisław (Bolesław ?) Dybczyński (1887-?) ur. 31 lub 29 marca 1887, grafik (drzeworytnik), malarz, studia na ASP w Krakowie (1906-1912)u J.Mehoffera, wystawiał od 1911 w Polsce i Paryżu, w 1924-39 m.in. prace zatytułowane: Czarny Staw i Stawy Ciemnosmreczyńskie. Patrz również: http://www2.oss.wroc.pl/old/wystawy/litografie/litografie.html
 • Włodzimierz Dybczyński (?-?), ziemianin na Wołyniu, właściciel majątku Lubitów, powiat Kowel, w 1927 świadek na procesie generała Roli-Żymierskiego (por.: http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=150 )
 • Włodzimierz Dybczyński (?-?), więzień Pawiaka 29.01 - 14.03 1942
 • Włodzimierz Dybczyński (?-?), więzień Pawiaka, wywieziony 24.05.1944 do Stutthof
 • W. Dybczyński (?-?) , ok. 1958 rysownik komiksów w tygodniku "Przygoda", zobacz też: http://www.relax.nast.pl/1/wyprzygo.htm
 • Adam Dybczyński (1895-1940), syn Adama, kapitan, rozstrzelany w Charkowie (Kpt. Adam DYBCZYŃSKI, ur.1895-12-03,miejsce urodzenia: Dzimikow na Ukrainie,24 pp, zm. 1940, Charków)
 • Marcin Dybczyński (1890-1940), syn Macieja, rozstrzelany w Twerze
 • Halina Dybczyńska-Niezbrzycka (?-?), ps. "Kalina", członek Polskiej Organizacji Wojskowej, porucznik, oficer wywiadu, Wywiadowca POW (KN-3) na Kresach, a następnie w Związku Sowieckim. Należała do najlepszych agentów wywiadu "głębokiego". Aresztowana przez CzeKa w 1920 roku po zdradzie porucznika Ignacego Dobrzyńskiego w rejonie Leningradu, zdążyła zniszczyć szyfry i materiały,, poddana wielomiesięcznym torturom, skazana kilkakrotnie na karę śmierci - nie zdradziła żadnych tajemnic. Wróciła do Polski w 1922 w ramach wymiany na znajdujących się w niewoli wyższych oficerów Armii Czerwonej, odznaczona Orderem Virtuti Militari; została później żoną Jerzego Niezbrzyckiego vel Ryszarda Wragi, późniejszego szefa wywiadu na Rosję.
  W roku 2008 w pewnym antykwariacie była na sprzedaż książka:
  NIEZBRZYCKI Jerzy, Polesie. Opis wojskowo-geograficzny i studium terenu z przedmową Henryka Bagińskiego. Rysunki wykonała Halina Dybczyńska-Niezbrzycka. Wykresy i mapki Olgierd Hryniewiecki. Warszawa 1930. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. s.48. il. liczne mapy i plany pod opaską.
 • Dinozy Dybczyński (?-?), w roku 1945 członek zarządu klubu sportowego TS "Koszarawa" w Żywcu
 • Tadeusz Dybczyński (1886-1944), geolog, geograf, pedagog, popularyzator Krainy Gór Świętokrzyskich , ok. 1927 dyrektor Gimnazjum w Busku Zdroju, autor wielu książek, np.
  • AMERYKA ŚRODKOWA, Dr TADEUSZ DYBCZYŃSKI, 1936,liczne fotografie i mapy,114 ston.
  • Tadeusz Dybczyński, Przewodnik po Górach Świętokrzyskich , Warszawa 1912
  • DYBCZYŃSKI Tadeusz, Tajemnice Łysogór. Lwów 1937. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych. s.181
  • Dybczyński Tadeusz: Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic popularny. Warszawa: Nakł. Związku Rezerwistów, 1934. 142s.
  • córka Tadeusza: Alicja: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/alicja-dybczynska,9232.html
 • Rocznik oficerski z roku 1923 (dostępny w wielkopolskiej bibliotece cyfrowej) wymienia trzech Dybczyńskich:
  • porucznik Adam Dybczyński, oficer zawodowy w 5 Pułku Piechoty Legionów
  • podporucznik Włodzimierz Dybczyński, oficer rezerwy 71 Pułku Piechoty
  • podporucznik Stefan Rajmund Dybczyński, oficer rezerwy 7 Pułku Artylerii Polowej
 • grób Władysława Dybczyńskiego (1935-2014), profesora Politechniki na Powązkach: tu zdjęcieEdytuj