Rajmund Dybczyński - sylwetka artysty

Rajmund Dybczyński, autoportret Urodził się w Poznaniu 3 lutego 1928 roku. Lata okupacji spędza w Poznaniu, poza pracą uczęszcza na konspiracyjne lekcje rysunku prowadzone przez poznańskich artystów. Po wojnie kontynuuje naukę zdając w roku 1947 maturę. Od września 1946 zostaje studentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Studiuje w pracowni malarstwa u profesorów Taranczewskiego i Wasilkowskiego.

Rajmund Dybczyński na plenerze w Tatrach Odroku 1952 pracuje jako nauczyciel rysunku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie pracuje do roku 1974 ( w ostatnich latach jako dyrektor). Pierwsze wystawy artystyczne to rok 1952 i wystawy organizowane przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Później uczestniczy w wielu ogólnopolskich i regionalnych wystawach oraz plenerach malarskich. Od 1974 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, najpierw jako starszy wykładowca, kierownik Zaocznego Studium Plastycznego, później docent i prodziekan Wydziału Wychowania Plastycznego na PWSSP. W sierpniu 1987 przechodzi na emeryturę i kontynuuje już bez ograniczeń zawodowych pracę twórczą.

Rajmund Dybczyński, jeden z obrazów

Mówi o sobie: Maluję to, co mnie zaciekawi, przyciągnie wzrok i poruszy wyobraźnię. Gra światła, układ form, relacje barw, działanie kontrastów skłaniają mnie do osobistej wypowiedzi dotyczącej otaczającego świata. Dostrzeganie tej jego strony, która wzbudza bezinteresowny podziw, przynosi radość i wzbogaca nasze życie. Natura to niewyczerpalne źródło doznań. Interesuje mnie szukanie w naturze tego, co oko ludzkie odbiera jako piękno. Nie unikajmy tego trochę zapomnianego słowa.

Rajmund Dybczyński, Kutry rybackie

W sierpniu 2002 roku, w Galerii Miejskiej Arsenał odbyła sie wielka wystawa retrospektywna z okazji 50 lecia pracy twórczej Rajmunda Dybczyńskiego.