Algorytm finansowania uczelni

Moja analiza zmiany algorytmu finansowania

Wzór ogólny

Podstawą algorytmu jest wzór wyjściowy. W dotychczasowym rozporządzeniu miał on postać:

Aktualny wzór 1
Dotychczasowy wzór 1


Nowelizacja proponuje następujący wzór (niestety te same symbole niekoniecznie oznaczają to samo! frowning smiley ):

Proponowany wzór 1
Nowy wzór 1


Zmiany w obszarze wzoru ogólnego

Przyjrzyjmy się zmianom dokładniej. W tabeli poniżej mamy składniki wzoru ogólnego i ich wagi.

Nazwa składnikaAlgorytm dotychczasowyAlgorytm nowy
 SymbolWagaSymbolWaga
studencko-doktoranckiSi0.35Si0.40
kadrowyKi0.35Ki0.45
proporcjonalnego rozwoju kształceniaDi0.10----------
badawczyBi0.10Bi0.10
uprawnieńUi0.05-----------
wymianyWi0.05-----------
umiędzynarodowienia----------Ui0.05

Nowość w składniku studenckim

Aktualny wzór 2
Dotychczasowy wzór na składnik studencki


Proponowany wzór 2
Nowy wzór na składnik studencki


Jakie zmiany tu widzimy? Najpierw zmiany drobne:

  • Składnik Ld_stypd,i (liczba doktorantów pobierających stypendium) będzie mnożona przez 6 a nie przez 5
  • Składnik Ldd,i (liczba doktorantów bez stypendium) będzie teraz mnożona przez 1.5

Ale jest też zmiana gruba. Zarówno licznik jak i składniki mianownika są mnożone przez nowy współczynnik di , nazwany w nowym rozporządzeniu wskaźnikiem dostępności dydaktycznej i-tej uczelni. Ponieważ w mianowniku sumowane są składniki studenckie wszystkich uczelni mnożone przez ich wskaźniki dostępności dydaktycznej więc efektywnie (i upraszczając) oznacza to skalowanie składnika studenckiego liczbą odzwierciedlającą stosunek współczynnika danej uczelni do sumy takich współczynników wszystkich uczelni.

Wskaźnik dostępności dydaktycznej zmienił się zasadnioczo w stosunku do projektu rozporządzenia! Jest on nadal bezpośrednio zależny od liczby studentów (wszystkich, dziennych, zaocznych, doktorantów) przypadających na jednego nauczyciela akademickiego. W projekcie zależność ta miała dwa parametry: pożądaną wartość - M oraz dopuszczalną różnicę dG. Pan minister zapomniał w projekcie podać wartości tych parametrów ale w uzasadnieniu czytamy, że miało być: M=12 oraz dG=1.

W opublikowanym rozporządzeniu wzór jest zupełnie inny, ma tylko jeden parametr, M=13 i jest znacznie prostszy. Projektowany wzór mamy na Rys.3 a ostateczną postać na Rys.4.

Projektowany wzór
Rys.3. Projektowany, dwuparametrowy wzór
Wzór ostateczny
Rys.4.Ostateczny wzór jednoparametrowy


Aby zaoszczędzić Państwu problemu sporządziłem wykresy zależności wskaźnika di od liczby studentów na nauczyciela m, czerwona linia to wykres dla wzoru z projektu a zielona linia to wykres ostateczny.

Zależność wskaźnika od m
Wykres zależności wskaźnika dostępności (d) od liczby studentów na głowę nauczyciela (m)


Nowość w składniku kadrowym

Dotychczasowy wzór kadrowy
Dotychczasowy wzór na składnik kadrowy


Nowy wzór kadrowy
Nowy wzór na składnik kadrowyAnalogicznie do składnika studenckiego mamy drobne zmiany przeliczeniowe (w zakresie profesorów z zagranicy) ale główną zmianą jest przeskalowanie całego składnika przez wskaźnik potencjału naukowego:

Wskaźnik potencjału naukowego
Wskaźnik potencjału naukowego uczelni


Zmiany w składniku badawczym

Dotychczasowy wzór na składnik badawczy
Dotychczasowy wzór na składnik badawczy


Nowy wzór na składnik badawczy
Nowy wzór na składnik badawczyZmiana polega na tym, że w starym wzorze do pierwszych trzech składników licznika wliczało się tylko granty własne lub w konsorcjum ale pod warunkiem, ze jesteśmy liderem (nie liderowy udział był w pozostałych składnikach). Teraz łącznie liczy się granty własne i udział w konsorcjach, niezależnie kto jest liderem.

Poprzedni składnik wymiany teraz nazywa się składnikiem umiędzynarodowienia

Dotychczasowy wzór na składnik wymiany
Dotychczasowy wzór na składnik wymiany


Nowy wzór na składnik umiędzynarodowienia
Nowy wzór na składnik umiędzynarodowieniaPierwsze dwa składniki są powtórzone (ale z innym współczynnikiem) i dodano trzeci składnik, zależny od liczny zagranicznych studentów odbywających całe studia w Polsce.
Skasowano składnik zależny od uprawnień i składnik "proporcjonalnego rozwoju"

Dotychczasowy wzór na składnik prop. rozwoju
Dotychczasowy wzór na składnik proporcjonalnego rozwoju


Pokazany wyżej wzór był swoistą miarą wielkości uczelni.


Należy pamiętać, że niezależnie od "stałej przeniesienia" (była 65% teraz 50%), dotacja konkretnej uczelni nie może spaść poniżej 95% roku poprzedniego ani wzrosnąć powyżej 105% roku poprzedniego.


Edytuj Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, 11:41